TẢI BỘ CÀI ĐẶT GAME VỀ MÁY TÍNH
***********
Game hỗ trợ tốt nhất cho Windows 7, 8, 8.1 Windows 10
Một số máy Windows XP có thể không chơi được

Cấu hình yêu cầu: